Helsingin HAO 16.11.1999 99/5040/5

Saastuneen alueen puhdistaminen - Kiinteistön omistaja - Kiinteistön haltija - Kiinteistön haltijan vastuu

Ympäristökeskus oli asettanut pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella
vuokratun saastuneen alueen puhdistamisvelvoitteen
jätelain 24 §:n nojalla kaupungille, joka omisti kysymyksessä
olevan tontin. Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan
kaupunkia oli pidettävä kiinteistön haltijana, jolle kuului
vastuu saastuneen maaperän puhdistamisesta. Kaupungilla oli
parhaimmat edellytykset viedä saastunut maa-aines asianmukaiseen
käsittelyyn.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kiinteistön haltijalla
tarkoitetaan jätelainsäädännössä kiinteistön omistajaa
tai omistajan vertaista haltijaa tai sitä, joka hallitsee
kiinteistöä vuokraoikeuden nojalla. Koska kyseessä olevien
säännösten (jätehuoltolaki 6 §, jätelaki 3 §) sanamuodosta
tai perusteluista ei muuta ilmennyt, hallinto-oikeus
katsoi, että säännöksissä mainitut tahot ovat toisensa poissulkevia
vaihtoehtoja. Kiinteistön vuokraaminen tarkoitti
sen hallinnan luovuttamista ulkopuoliselle. Vuokratun kiinteistön
omistanutta kaupunkia ei voitu pitää sen jätelainsäädännössä
tarkoitettuna haltijana. Hallinto-oikeus kumosi
ympäristökeskuksen päätöksen.

Jätehuoltolaki 3 §
Jätehuoltolaki 11 §
Jätehuoltolaki 21 §
Jätelaki 3 §
Jätelaki 24 §
Jätelaki 77 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.