Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1999

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-110

Hämeen LO 8.4.1999 227/3
Maksuton oikeudenkäynti
Turun ja Porin LO 1.4.1999 130/1
Maksuton oikeudenkäynti - Avustajan määrääminen - Ajo-oikeusasia
Oulun LO 31.3.1999 193/II
Liikennelupa - Tilausliikenne - Taksiluvan uusiminen - Vakavaraisuus - Taksitoimintaan liittymättömien velkojen huomioonottaminen
Uudenmaan LO 25.3.1999 156/2
Maksuton oikeudenkäynti - Vähäinen merkitys
Vesiylioikeus 24.3.1999 11/1999
Pohjaveden ottamislupa taaja-asutusalueella - Lupaedellytykset - Intressivertailu - Suoja-alueen tarve - Virallisperiaate
Kuopion LO 18.3.1999 239
Yleisten asiakirjain julkisuus - Asianosaisjulkisuus - Lastensuojeluilmoitus - Erittäin tärkeä yksityinen etu
Uudenmaan LO 5.3.1999 108/2
Maksuton oikeudenkäynti - Avustaja - Toimeentulotukiasia
Uudenmaan LO 4.3.1999 95/2
Kunnallisasia - Viranhaltija - Palkkaus - Työttömyyspäiväraha
Uudenmaan LO 4.3.1999 174/5
Uhkasakko - Kuuleminen - Menettelyvirhe
Oulun LO 2.3.1999 85/I
Henkilökohtaisen tulon verotus - Velan koron vähennysoikeus - Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - Yhtiöosuuden hankinta
Keski-Suomen LO 26.2.1999 78
Hallintoriita-asia - Työllistämistuki - Oikeudenkäyntikulut - Korvausvelvollisuus
Kuopion LO 25.2.1999 190
Liikennelupa - Taksilupa - Lupaehdot
Hämeen LO 24.2.1999 136/3
Hallintomenettely - Esteellisyys - Uudelleen käsittely - Ennakkokäsitys - Liikennelupa
Turun ja Porin LO 19.2.1999 64/1
Tieliikenne - Määräaikainen ajokielto - Toistuvat liikennerikkomukset - Rangaistus kuljettajana
Uudenmaan LO 18.2.1999 102/3
Kartellisakko - Rangaistusluonteinen maksuseuraamus - EY-oikeus
Turun ja Porin LO 18.2.1999 55/2
Lapsen päivähoito - Kuljetus päivähoitoon - Kuljetuksesta perittävä maksu - Päivähoitomaksu - Asiakasmaksu
Turun ja Porin LO 18.2.1999 58/2
Asiakasmaksu - Viranhaltijan päätös - Päätöksen tiedoksianto - Oikaisuvaatimusmenettely - Oikaisuvaatimuksen määräajan alkaminen
Kuopion LO 11.2.1999 143
Vammaispalvelu - Palveluasuminen - Kotikunta - Kunnan järjestämisvelvollisuus - Perusoikeudet - Kansalaisen vapaus valita asuinpaikkansa
Turun ja Porin LO 9.2.1999 47/2
Toimeentulotuki - Kertaluontoinen tulo - Vuosilomakorvaus - Lomaraha
Turun ja Porin LO 9.2.1999 52/2
Maksuton oikeudenkäynti - Toimeentulotukiasia - Ylimääräinen muutoksenhaku - Asian vireilläolon vaikutus - Asian palauttaminen - Maksuttoman oikeudenkäynnin taannehtivuus
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-110

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.