Vaasan LO 27.4.1989 229

Kunnallisasia - Määräalan kauppa - Harkintavallan väärinkäyttö

P:n puolisot olivat 30.12.1988 allekirjoitetulla kauppakirjalla
myyneet K:n kunnalle 240.000 markan hinnasta n. 57
aarin suuruisen määräalan sillä olevine rakennuksineen tilasta,
jonka he olivat vuonna 1983 ostaneet 100.000 markan hinnasta.
Kunta oli toisella samana päivänä allekirjoitetulla
kauppakirjalla myynyt saman määräalan rakennuksineen V:n puolisoille
niin ikään 240.000 markan kauppahinnasta. Valtuusto
hyväksyi molemmat kauppakirjat samassa kokouksessa 13.1.1989.
Kunnan jäsen M vaati ensin mainitun kauppakirjan hyväksymistä
koskevan valtuuston päätöksen kumoamista katsoen, että kaupan
tarkoituksena oli ollut auttaa P:n puolisoita säädetyn luovutusvoittoveron
välttämisessä.
Lääninoikeus katsoi, ettei määräalan hankkimiselle kunnan
omistukseen ja sen myymiselle samana päivänä ollut esitetty
hyväksyttävää perustetta. Näin ollen ja kun otettiin huomioon
määräalan myyntiin liittyvät verotukselliset seikat,
valtuuston oli hyväksyessään kunnan ja P:n puolisoiden välillä
laaditun kauppakirjan katsottava käyttäneen harkintavaltaansa
muuhun tarkoitukseen kuin mihin se lain mukaan oli
ollut käytettävissä. Valtuuston päätös meni siten sen toimivaltaa
ulommaksi, minkä vuoksi se kumottiin.
KunL 139 §
KHO:n päätös T:1545, A:8.5.1990: Ei muutosta
Ks. FKHO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.