Vaasan LO 20.3.1987 184

Kunnallisasia - Kuntainliiton talous - Hengityshalvauspotilas - Kotihoito - Määräraha

Hengityshalvauspotilaiden hoitokustannuksista annetun lain
1 §:n 3 momentin mukaan hengityshalvauspotilas voidaan sairaalan
ylilääkärin tai vastaavan lääkärin harkinnan mukaan
sairaalan kirjoista poistamatta siirtää kotihoitoon, joka
hänelle sairaalan toimesta maksuttomana järjestetään.
Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko kuntainliiton liittovaltuusto
velvollinen myöntämään määrärahan hengityshalvauspotilaan
kotihoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin,
kun kuntainliiton keskussairaalan johtava ylilääkäri oli katsonut
potilaan siirtämisen kotihoitoon lääketieteellisesti
mahdolliseksi.
Kuntainliiton keskussairaalan johtavan ylilääkärin katsottua,
että keskussairaalassa hengityshalvauspotilaana hoidettavana
oleva A voitiin siirtää mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun
kotihoitoon liittohallitus on esittänyt liittovaltuustolle,
että se myöntäisi A:n kotihoidon järjestämisestä aiheutuvien
kustannusten johdosta ylitysoikeuden kahden määrärahan osalta.
Liittovaltuusto ei myöntänyt esitettyä ylitysoikeutta.
A:n valitettua liittovaltuuston päätöksestä lääninoikeus katsoi,
että liittovaltuusto oli siitä huolimatta, että kuntainliiton
keskussairaalan johtava ylilääkäri oli katsonut A:n
siirtämisen puheena olevaan kotihoitoon lääketieteellisesti
mahdolliseksi, voinut harkintansa mukaan päättää niiden varojen
myöntämisestä, jotka tarvittiin tuon sairaalahoidon kanssa
vaihtoehtoiseksi tarkoitetun hoidon järjestämiseen. Koska
liittovaltuusto ei siten ollut ollut velvollinen myöntämään
esitettyä määrärahojen ylitysoikeutta, liittovaltuuston päätös
ei ollut lainvastainen eikä loukannut A:n oikeutta.
KunL 139 §
KunL 140 § KHO:n päätös T:300, A:25.1.1988: Koska sillä, ettei liittovaltuusto
ollut hyväksynyt määrärahojen ylitysoikeutta,
ei ollut ratkaistu kysymystä A:n oikeudesta saada puheena
oleva hoito maksuttomana, liittovaltuuston päätös ei loukannut
A:n oikeutta eikä ollut lainvastainen. Sen vuoksi
KHO pysytti lääninoikeuden päätöksen lopputuloksen, jolla
oli hylätty A:n valitus liittovaltuuston edellä mainitusta
päätöksestä. Ks. FKHO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.