Turun ja Porin LO 28.4.1987 392/I

Kunnallisasia - Asiakirjojen julkisuus - Tilintarkastaja - Yleinen oikeusavustaja - Nähtäväksisaantioikeus - Asiakaskortti - Valitustie

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko kunnan yleinen oikeusavustaja
velvollinen luovuttamaan kunnan tilintarkastajille
tilintarkastusta varten oikeusaputoimiston asiakaskortiston
kaikkine tietoineen.
Kunnan yleinen oikeusavustaja oli ilmoittanut kunnan tilintarkastajille,
että asiakaskortit ovat tilintarkastajien tarkastettavissa
lukuunottamatta asiakkaan ja vastapuolen nimeä
sekä muita henkilötietoja. Tämän vuoksi tilintarkastajat pyysivät
oikeusapulautakunnalta, että se velvoittaisi oikeusavustajan
luovuttamaan asiakaskortistot kaikkine tietoineen
tilintarkastajien tarkastettavaksi, koska heillä kunnallislain
20 §:n nojalla on siihen oikeus.
Oikeusapulautakunta päätti velvoittaa oikeusavustajan esittämään
tilintarkastajille asiakaskortit tarkastettaviksi ja
osoitti päätökseen tyytymättömän hakemaan siihen muutosta
kunnanhallitukselta kunnallisvalituksin.
Kunnanhallitus hylkäsi yleisen oikeusavustajan oikeusapulautakunnan
päätöksestä tekemän valituksen.
Lääninoikeus kumosi ja poisti kunnanhallituksen päätöksen,
koska tilintarkastajien oikeusapulautakunnalle esittämässä
pyynnössä tarkoitetun asian ratkaiseminen on yleisten asiakirjain
julkisuudesta annetun lain nojalla kuulunut oikeusapulautakunnan
tehtäviin. Tämän vuoksi asiaa ei kunnallislain
mukaan voida siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja valitus
lautakunnan päätöksestä olisi ollut tehtävä suoraan
lääninoikeudelle. Lääninoikeus hylkäsi oikeusavustajan
oikeusapulautakunnan päätöksestä tekemän valituksen lausuen:
Ottaen huomioon tilintarkastajien tehtävät ja aseman kunnan
hallinnossa sekä salassapitovelvollisuuden kuin myös kunnan
oikeusaputoimiston asiakaskorttiin merkittävien tietojen laadun
ja merkityksen asianmukaisesti suoritettavan tilintarkastuksen
kannalta puheena olevaa asiakaskorttia on kokonaisuudessaan
pidettävä sellaisena asiakirjana, johon tilintarkastajilla
on oikeus tarkastustoimessaan tutustua. Oikeusapulautakunnan
päätös ei siten ollut lainvastainen eikä loukannut
oikeusavustajan, joka oli kunnan jäsen, oikeutta.
KunL 20 §
KunL 93 §
KunL 97 §
KunL 139 §
L yleisestä oikeusaputoiminnasta 30 §
L yleisestä oikeusaputoiminnasta 30 a §
AsiakJulkL 8 §
KHO:n päätös T:2417, A:6.6.1988 (ATK-t): Valitus oikeusapulautakunnan
päätöksestä on ollut tehtävä kunnanhallitukselle.
Tämän vuoksi KHO on kumonnut ja poistanut lääninoikeuden päätöksen
ja viivytyksen välttämiseksi ottanut välittömästi
tutkittavakseen oikeusavustajan kunnanhallituksen päätöksestä
tekemän valituksen sekä hylännyt sen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.