Turun ja Porin LO 24.3.1987 270/I

Yleisten asiakirjain julkisuus - Asianosaisjulkisuus - Psykologisten testien pöytäkirjat ja testimateriaali - Hallintovalitus

Vuonna 1971 syntynyt koululainen oli koulumenestyksensä ja
-käyttäytymisensä vuoksi ollut vuoden 1985 alussa sosiaalilautakunnan
alaisen kasvatus- ja perheneuvolan psykologin
testissä. Psykologin koululaisesta antama lausunto oli osa
siitä aineistosta, jonka nojalla lapsi siirrettiin erityisopetukseen
ilman vanhempien suostumusta. Sosiaalilautakunnan
jaosto kieltäytyi luovuttamasta vanhemmille edellä mainittujen
psykologisten testien pöytäkirjoja ja testimateriaalia,
minkä vuoksi vanhemmat valittivat jaoston päätöksestä saamansa
valitusosoituksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, joka
hylkäsi valituksen.
Lääninoikeus kumosi ja poisti kaupunginhallituksen päätöksen,
koska sosiaalilautakunnan päätöksestä olisi ollut valitettava
suoraan lääninoikeudelle.
Lääninoikeus kumosi myös sosiaalilautakunnan jaoston päätöksen
todeten mm., että pyydetyt asiakirjat ovat sellaisia viranomaisen
omassa keskuudessa syntyneitä selvityksiä, jotka
eivät ole julkisia. Vanhemmat ovat lapsensa holhoojina ja
huoltajina yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain
19 §:ssä tarkoitettuja asianosaisia ja mainittu psykologinen
testi on osaltaan vaikkuttanut psykologin kouluviranomaisille
antamaan lausuntoon lapsen tarkkailuluokalle siirtämistä koskevassa
asiassa. Niihin asiakirjoihin, jotka jaosto oli kieltäytynyt
lapsen vanhemmille luovuttamasta kuului WISC-pöytäkirjalomake,
jolle testauksissa oli arvioitu lapsen yleistä
tietomäärää, yleistä käsityskykyä, samankaltaisuuksien tunnistamista,
sanavaraston tuntemusta, kuvien täydentämistä ja
järjestämistä sekä kuutio- ja kokoamistehtävistä suoriutumista.
Lisäksi asiakirjoihin kuului RO-testin muistiinpanoja
ja haastatteluja yhteensä runsaat seitsemän sivua ja testiin
kuuluvaa kuva-aineistoa yksi sivu. Kun asiassa ei ollut käynyt
ilmi, että tiedon antaminen vanhemmille edellä mainitusta
aineistosta olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä
etua, vanhemmilla oli oikeus saada tieto noista asiakirjoista.
AsiakJulkL 5 §
AsiakJulkL 8 §
AsiakJulkL 19 §
KHO:n päätös T:4061, A:30.9.1987: Sosiaalilautakunnan jaoston
valitus lääninoikeuden päätöksestä on jätetty tutkimatta, koska
jaostolla ei, ottaen huomioon yleisten asiakirjain julkisuudesta
annetun lain 8 §:n, ollut tässä asianosaisen oikeutta
saada tieto asiakirjasta koskevassa asiassa oikeutta valittaa
lääninoikeuden päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.