KKO:2001:27

Toimielin: Korkein oikeus
Käsittelypäivämäärä:

Linkki ratkaisutekstiin

Oikeustapaukseen liittyvät julkaisut
Liikejuridiikka 3/2016. Toim. Ville Pönkä. Vantaa 2016.
Tekijä: Ahlfors Julia
Sivut: 10
Juhlajulkaisu Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen 90 vuotta. Toim. Heidi Arvanne-Potrykus, Seppo Kemppinen, Harri Lindroth, Ritva-Liisa Luomaranra, Susanna Tenhunen ja Nina Wikman. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 64
KKO:n ratkaisut kommentein I 2001. Toim. Pekka Timonen. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 186
Sopimusoikeuden oppikirja. Helsinki 2006.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 611
Sopimusoikeus I. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 49
Sopimusoikeus II. Jyväskylä 2003.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 46, 54, 88, 339
Sopimusoikeus III. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Hemmo Mika
Sivut: 44
Lakimies. 2013.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 129, 868, 872, 884
Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Vilna 2013.
Tekijä: Hoffrén Mia
Sivut: 59, 61, 62, 63, 67, 269, 270, 271, 272
Kilpailukielto ja salassapito sopimussuhteissa. Tallinna 2014.
Tekijä: Huhtamäki Heikki A
Sivut: 200
Pätevä kilpailukieltosopimus. Vantaa 2010.
Tekijä: Huhtamäki Heikki A.
Sivut: 149, 153
Maakaari. 3. p. Jyväskylä 2004.
Tekijä: Jokela - Kartio - Ojanen
Sivut: 65, 95
Maakaari. 5. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Jokela - Kartio - Ojanen
Sivut: 69, 93, 97, 98
Oikeustoimiopin perusteet. Helsinki 2015.
Tekijä: Kaisto Janne
Sivut: 58, 527
Juridiikan perusteet. Helsinki 2009.
Tekijä: Karttunen - Koivunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 134
Juridiikan perusteet. 3. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 136
Juridiikan perusteet. 5. p. Helsinki 2015.
Tekijä: Karttunen - Laasanen - Sippel - Uitto - Valtonen
Sivut: 142
Asunto- ja kiinteistökauppa. 3. p. Jyväskylä 2001.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 536
Asunto- ja kiinteistökauppa. 4. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 660
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 227
Kiinteistön kauppa ja omistaminen. 2. p. Tallinna 2014.
Tekijä: Kasso Matti
Sivut: 245
Käytetyn asunnon kauppa. Helsinki 2004.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 164
Käytetyn asunnon kauppa. 2. p. Helsinki 2007.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 248
Käytetyn asunnon kauppa. uud. laitos Jyväskylä 2012.
Tekijä: Keskitalo Petri
Sivut: 286
Sopimusten välinen liityntä ja päättymisen vaikutus. Turku 2015.
Tekijä: Kiskonen Aleksandra
Sivut: 35
Oikeustiede. Jurisprudentia. XXXV. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Kiviniemi Aapo
Sivut: 173
Pääsuunnittelijan sopimusvastuu. Hämeenlinna 2004.
Tekijä: Koskela Timo
Sivut: 69
Riskinjako maakaaressa. Helsinki 2010.
Tekijä: Kyllästinen Esa
Sivut: 157
Naisen lakikirja. Juva 2001.
Tekijä: Linnainmaa Leena
Sivut: 162
Aviovarallisuusoikeus. Vilna 2016.
Tekijä: Lohi Tapani
Sivut: 808
Yritysten välinen tuotevastuu. Pieksämäki 2004.
Tekijä: Mononen Marko
Sivut: 287
Defensor Legis. 2007.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 612
Lainvalmistelu, tutkimus, yhteiskunta. Jyrki Talan juhlakirja. Toim. Auli Pakarinen, Anna Hyvärinen ja Kaijus Ervasti. Jyväskylä 2011.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 102
Oikeustaloustieteen perusteet. Helsinki 2006.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 133, 136, 150
Oikeustaloustieteen perusteet. 2. p. Keuruu 2016.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 158, 162
Yritysoikeus yritystoiminnan suunnittelussa. Helsinki 2005.
Tekijä: Määttä Kalle
Sivut: 221, 222, 224, 225, 228, 248, 249
Asuntoluotto. Osapuolten oikeusasema ja sopimuksen riskit. Hämeenlinna 2013.
Tekijä: Niemi Marja-Leena
Sivut: 102
Maakaaren järjestelmä I. Kiinteistönkauppa ja luovutukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Niemi Matti Ilmari
Sivut: 313, 366
Asuntokaupan virheet ja vastuut oikeuskäytännössä. Jyväskylä 2002.
Tekijä: Palo - Linnainmaa
Sivut: 62, 94
Asuntokauppalain kommentaari ja ratkaisukäytäntö. Jyväskylä 2006.
Tekijä: Palo - Linnainmaa - Alppi-Takkinen
Sivut: 373
Kuluttajansuojaoikeus. Vilna 2015.
Tekijä: Peltonen - Määttä
Sivut: 255
Osakkeen lunastaminen. Vilna 2015.
Tekijä: Pönkä Ville
Sivut: 285
Varallisuusoikeus. 2. p. Helsinki 2012.
Tekijä: Saarnilehto - Annola - Hemmo - Karhu - Kartio - Tammi-Salminen - Tolonen - Tuomisto - Viljanen
Sivut: 111, 466, 472, 732, 937
Varallisuusoikeus. Juva 2001.
Tekijä: Saarnilehto - Hemmo - Kartio (toim.)
Sivut: 430, 436, 437, 653
Sopimusoikeuden perusteet. 5. p. Vantaa 2002.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 166, 171
Sopimusoikeuden perusteet. 6. p. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 165, 170
Sopimusoikeuden perusteet. 7. p. Jyväskylä 2009.
Tekijä: Saarnilehto Ari
Sivut: 170, 175
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2015.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 122, 123, 128
Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland. 2016.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 573, 574
Tolkningen av franchiseavtal. Helsingfors 2014.
Tekijä: Sund-Norrgård Petra
Sivut: 105
Kiinteistön kauppa, muu luovutus ja kirjaus. 6. p. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Tepora - Kartio - Koulu - Lindfors
Sivut: 354
Sopimus, vastuu, velvoite. Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto 1947 - 21/11-2007. Toim. Jarmo Tuomisto. Jyväskylä 2007.
Tekijä: Tepora Jarno
Sivut: 405
Introduction to Finnish Business Law. Helsinki 2008.
Tekijä: Toiviainen Heikki
Sivut: 150
Yrityssalaisuudet ja salassapitosopimukset. Jyväskylä 2005.
Tekijä: Vapaavuori Tom
Sivut: 249
Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset. 2. p. Vilna 2016.
Tekijä: Vapaavuori Tom
Sivut: 313
Tuomion perusteleminen. Hämeenlinna 2010.
Tekijä: Virolainen - Martikainen
Sivut: 476
Defensor Legis. Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 2005.
Tekijä: Virtanen Jenny
Sivut: 500
Kovenantit. Vantaa 2014.
Tekijä: Välimäki Olli
Sivut: 126
Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809-2009. Toim. Kari Raulos, Pertti Välimäki ja Timo Esko. Juva 2009.
Tekijä: Välimäki Pertti
Sivut: 611
Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. 3. uppl. Tammerfors 2008.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 119, 121, 124, 138, 154
Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot. 3. p. Hämeenlinna 2008.
Tekijä: Wilhelmsson Thomas
Sivut: 124, 126, 130, 146, 165
Oikeuskehitys. Lakimiesliiton kustannuksen julkaisema ajankohtaisjulkaisu. 2001
Sivut: 59

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.