Säädösmuutosten hakemisto: 2018

Säädösmuutokset numeroittain

230 - 181 180 - 144 142 - 79 78 - 5 4 - 2

230/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018
229/2018
Ulkoministeriön asetus takaisinmaksusitoumuslomakkeista
224/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
223/2018
Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
221/2018
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
220/2018
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta
218/2018
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista
214/2018
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
212/2018
Laki Ilmatieteen laitoksesta
201/2018
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
199/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
196/2018
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta
193/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
191/2018
Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018
190/2018
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2018 noudatettavasta menettelystä
189/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
187/2018
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
186/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
183/2018
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
181/2018
Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista
Säädösmuutokset numeroittain

230 - 181 180 - 144 142 - 79 78 - 5 4 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.