Säädösmuutosten hakemisto: 2018

Säädösmuutokset numeroittain

594 - 528 527 - 486 484 - 427 426 - 363 361 - 249 248 - 189 187 - 151 148 - 83 82 - 11 10 - 2

594/2018
Ulkoministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä
593/2018
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1001 Malediivien tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
592/2018
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
591/2018
Ulkoministeriön asetus Nepalin Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolmatta vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
589/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
588/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
587/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2018–2019
585/2018
Laki MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
574/2018
Laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
560/2018
Yksityistielaki
559/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinjalostustoimintaan liittyvien asetusten kumoamisesta
554/2018
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
540/2018
Varhaiskasvatuslaki
538/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
537/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
535/2018
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta
534/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta
532/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä
529/2018
Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta
528/2018
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntää
Säädösmuutokset numeroittain

594 - 528 527 - 486 484 - 427 426 - 363 361 - 249 248 - 189 187 - 151 148 - 83 82 - 11 10 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.