Säädösmuutosten hakemisto: 2018

Säädösmuutokset numeroittain

477 - 420 419 - 300 299 - 233 231 - 183 181 - 145 144 - 80 79 - 8 5 - 2

477/2018
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta
476/2018
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX -putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
475/2018
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
474/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
468/2018
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain kumoamisesta
466/2018
Laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta
460/2018
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta
458/2018
Valtioneuvoston asetus teurasruhojen luokittelusta
457/2018
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2018
455/2018
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
447/2018
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
446/2018
Laki Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
438/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
434/2018
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
429/2018
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
428/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksesta
427/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön ja kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta
426/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
421/2018
Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta
420/2018
Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta
Säädösmuutokset numeroittain

477 - 420 419 - 300 299 - 233 231 - 183 181 - 145 144 - 80 79 - 8 5 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.