Säädösmuutosten hakemisto: 2013

873/2013
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2014 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
872/2013
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
871/2013
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014
870/2013
Laki Energiavirastosta
869/2013
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
868/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta
867/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta
866/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
865/2013
Verohallinnon päätös vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
864/2013
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
863/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus yksityistä varastointia koskevien tietojen ilmoittamisen määräajasta
862/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
861/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
860/2013
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen kumoamisesta
859/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus - sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
858/2013
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2013 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta sekä metsänhoitomaksun eräpäivistä ja vuoden 2014 kiinteistöveron eräpäivistä
857/2013
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
855/2013
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
853/2013
Valtioneuvoston asetus Interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden kustannuksista ja valmistajien tarkastuksesta
852/2013
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.