Säädösmuutosten hakemisto: 2013

654/2013
Verohallinnon päätös sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta
653/2013
Verohallinnon päätös vuoden 2013 kiinteistöverotuksen päättymisestä
652/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
650/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
649/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta
648/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta
647/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
646/2013
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
644/2013
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
643/2013
Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta
642/2013
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta
639/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
636/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
635/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kantaverkonhaltijan järjestelmävastuusta
629/2013
Laki valvotusta koevapaudesta
627/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriö asetuksen muuttamisesta
622/2013
Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
621/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2013—2014
620/2013
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta
619/2013
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.