Säädösmuutosten hakemisto: 2013

618/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä
614/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta
613/2013
Valtiovarainministeriön asetus 1863 Valtiopäivät -juhlarahasta
612/2013
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta
608/2013
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
607/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
606/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
605/2013
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
604/2013
Valtioneuvoston asetus laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 §:n 3 momentin ja 18 §:n 2 momentin voimaantulosta
599/2013
Kemikaalilaki
591/2013
Laki Energiamarkkinavirastosta
590/2013
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta
588/2013
Sähkömarkkinalaki
578/2013
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta
574/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
573/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta ICES:n osa-alueilla 22-31
572/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2013—2016
571/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2013—2014
570/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014
569/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.