Säädösmuutosten hakemisto: 2013

1285/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
1284/2013
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
1283/2013
Valtiovarainministeriön päätös valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen toimipaikkojen sijainnista
1279/2013
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1273/2013
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
1272/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M262, M263 ja M266 voimaansaattamisesta
1255/2013
Voimalaitosverolaki
1245/2013
Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki
1233/2013
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
1226/2013
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
1201/2013
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
1192/2013
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista
1191/2013
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1187/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1164/2013
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta
1144/2013
Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista
1143/2013
Valtion talousarvio vuodelle 2014
1142/2013
Vuoden 2013 V lisätalousarvio
1140/2013
Laki koulutuksen korvaamisesta
1136/2013
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.