Säädösmuutosten hakemisto: 2013

1130/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta
1128/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1127/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2014
1126/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2014 liikenneturvallisuusmaksusta
1125/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1123/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1122/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1119/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista
1118/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
1115/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1113/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman hankkimisesta perittävistä maksuista
1111/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1110/2013
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1109/2013
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2014 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1108/2013
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1106/2013
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta
1105/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1104/2013
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista
1103/2013
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1102/2013
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.