Säädösmuutosten hakemisto: 2013

1019/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1018/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1015/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten
1012/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1011/2013
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista
1010/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta
1009/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta
1008/2013
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisten varroatoosin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
1006/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista
1005/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta
1004/2013
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1003/2013
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016
1002/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016
1001/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016
1000/2013
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
998/2013
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
997/2013
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
996/2013
Laki työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
995/2013
Laki tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
994/2013
Laki veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.