Säädösmuutosten hakemisto: 2010

373/2010
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
372/2010
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
371/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viestikyyhkysten rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
370/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
367/2010
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
365/2010
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta
352/2010
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
350/2010
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
349/2010
Vuoden 2010 toinen lisätalousarvio
347/2010
Ympäristöministeriön työjärjestys
343/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
342/2010
Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
341/2010
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
335/2010
Vuoden 2010 lisätalousarvio
329/2010
Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys
320/2010
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
319/2010
Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta
317/2010
Tasavallan presidentin asetus Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
316/2010
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
311/2010
Laki pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.