Säädösmuutosten hakemisto: 2010

1180/2010
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1179/2010
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista
1176/2010
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1175/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta
1174/2010
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
1171/2010
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista
1169/2010
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista
1167/2010
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1166/2010
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1165/2010
Tasavallan presidentin asetus ulkoasiainministeriön tehtävistä elatusapujen perinnässä annetun asetuksen kumoamisesta
1158/2010
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1149/2010
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1148/2010
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1147/2010
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1146/2010
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2011
1133/2010
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1132/2010
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1127/2010
Laki virvoitusjuomaverosta
1126/2010
Jäteverolaki
1122/2010
Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.