Säädösmuutosten hakemisto: 2000

909/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen eläinyksikköä kohti maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
908/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vehnälle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
907/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehunurmelle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
900/2000
Tasavallan presidentin asetus poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
896/2000
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista
890/2000
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä
889/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
888/2000
Puolustusministeriön työjärjestys
885/2000
Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EUROCONTROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
883/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
879/2000
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
872/2000
Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
871/2000
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
870/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien Euroopan unionin neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/1999 ja (EY) N:o 2151/1999 kumoamisesta
869/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
868/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
867/2000
Valtioneuvoston asetus vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnasta
863/2000
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista
860/2000
Valtioneuvoston asetus esihyväksyttyjen hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien käynnistystuesta
859/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.