Säädösmuutosten hakemisto: 1997

728/1997
Laki kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta
727/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta
725/1997
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
719/1997
Laki Suomen Pankista
718/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
717/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
712/1997
Asetus pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
711/1997
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
709/1997
Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta
708/1997
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta
704/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
703/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
702/1997
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
689/1997
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
688/1997
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
687/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä
686/1997
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Luhangan ja Sysmän kuntien välillä
676/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
675/1997
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
674/1997
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.