Säädösmuutosten hakemisto: 1985

552/1985
Päätös Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäissäännöistä
551/1985
Päätös eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
538/1985
Asetus työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä
536/1985
Asetus kiinteistörekisterin otteista ja tiedoista sekä kiinteistörekisterikartan otteista perittävistä maksuista
534/1985
Asetus Euroopan molekyylibiologian laboratorion perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
533/1985
Asetus Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 1981 rajankäynnin osittaisesta vahvistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
532/1985
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
531/1985
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn Muonionjoen yli Muonion kohdalla johtavan sillan rakentamista ja kunnossapitoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
530/1985
Asetus tullirikosten estämistä, tutkintaa ja ehkäisemistä varten annettavasta keskinäisestä hallinnollisesta avusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja sen liitteiden voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen liitteiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
529/1985
Laki kansainvälisen yleissopimuksen tullirikosten estämistä, tutkintaa ja ehkäisemistä varten annettavasta keskinäisestä hallinnollisesta avusta ja sen liitteiden eräiden määräysten hyväksymisestä
526/1985
Päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista
525/1985
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 7 §:ssä tarkoitetun lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan taksan perusteista
520/1985
Laki eräistä valtion toimenpiteistä Valvilla Oy:n rahoitusaseman tukemiseksi
519/1985
Laki Inarin Saariselällä sijaitsevan rakenteilla olevan virkistysmajan myymisestä Puutalo Oy:lle
514/1985
Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista
513/1985
Asetus valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
511/1985
Laki eräiden maatilatalouden luottojen vakauttamisesta
509/1985
Laki valtion siementarkastuslaitoksen siirtämisestä Helsingin kaupungista Loimaan kaupunkiin
507/1985
Päätös riistanhoitomaksun korottamisesta
504/1985
Asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.