Säädösmuutosten hakemisto: 1975

905/1975
Asetus vuosilta 1973 ja 1974 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
900/1975
Päätös poikkeuksista maidontarkastuslain (558/46) nojalla annettuihin maidon myyntiaikoja koskeviin määräyksiin
899/1975
Päätös niistä perusteista,joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja varallisuusverotuksessa arvioitava
898/1975
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa määrätään
896/1975
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
895/1975
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi puutavaran suojausmyrkyiksi
893/1975
Asetus metsähallinnon erään viran ja eräiden toimien siirtämisestä
892/1975
Asetus autojen ja moottoripyörien tuonnin yhteydessä kannettavasta väliaikaisesta erityismaksusta
891/1975
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
888/1975
Päätös eräiden elatusapujen korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
887/1975
Asetus opintokeskusten valtionavusta
885/1975
Päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä
884/1975
Asetus eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä
883/1975
Asetus Kuuban kanssa taloudellisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
882/1975
Asetus merenkulkijain työtapaturmien torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
881/1975
Asetus kansainvälistä patenttiluokitusta koskevan Strasbourgin sopimuksen voimaansaattamisesta
880/1975
Asetus Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1976- 1980 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.
879/1975
Laki Neuvostoliiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1976- 1980 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
875/1975
Asetus kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista
870/1975
Päätös vuodelta 1975 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.