Säädösmuutosten hakemisto: 1972

860/1972
Laki erään viran perustamisesta
858/1972
Laki nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksusta
855/1972
Päätös Suomen Tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Tanskan Kuningaskunnan välisessä kaupassa sovellettavan tullikohtelun väliaikaisesta jatkamisesta
854/1972
Laki Suomen Tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Tanskan Kuningaskunnan välisessä kaupassa sovellettavan tullikohtelun väliaikaisesta jatkamisesta
853/1972
Päätös maan jakamisesta luotsipiireihin
852/1972
Päätös merenkulkupiireistä
851/1972
Päätös siian alimmasta mitasta Pohjanlahden alueella
850/1972
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1972 toimitettavassa verotuksessa määrätään
849/1972
Päätös ennakkopidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
848/1972
Päätös voin hinnanalennusmaksusta
847/1972
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
846/1972
Asetus merimiesten palvelu- ja ja opintotoiminnasta
841/1972
Päätös ehdoista, joilla moottoribensiini vapautetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
836/1972
Asetus metsähallinnon eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta
829/1972
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta vuoden 1973 tammikuussa
828/1972
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
826/1972
Päätös erään valmisteen julistamisesta lievästi myrkylliseksi puutavaran suojausmyrkyksi
825/1972
Päätös kananmunien ja kananmunavalmisteiden maasta viennistä ja maahan tuonnista
821/1972
Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
820/1972
Asetus Japanin kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.