Säädösmuutosten hakemisto: 1966

631/1966
Laki Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutosten ja lisäysten hyväksymisestä
629/1966
Laki aluevaihdon suorittamisesta valtion ja Oulun kaupungin välillä
627/1966
Laki teurasruhojen punnituksesta
618/1966
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetus
612/1966
Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
611/1966
Valtion eläkeasetus
608/1966
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteista vuosina 1967-1969
607/1966
Asetus maanmittauspalkkioiden korottamisesta
606/1966
Asetus TIR tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
605/1966
Asetus öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemisestä koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
604/1966
Asetus Pohjoismaiden välisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
602/1966
Asetus erikoissopimustullien alkutullien muuttamisesta.
599/1966
Päätös eläinlääketieteellisen korkeakoulun klinikoille ja laitoksille perittävistä maksuista
598/1966
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
597/1966
Asetus vakausmaksuista
596/1966
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention tullipalautusta koskevien muutosten ja näiden soveltamista koskevien määräysten voimaansaattamisesta
592/1966
Päätös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen eräiden rajamäärien korottamisesta
591/1966
Päätös työntekijän eläkelaissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä kansaneläkettä vastaavan määrän vahvistamisesta
586/1966
Asetus toimenpiteistä alusten aiheuttamien öljyvahinkojen estämiseksi annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
583/1966
Asetus Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen kahden laboraattorin viran lakkauttamisesta ja kahden laboratorioinsinöörin viran perustamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.