Säädösmuutosten hakemisto: 1965

648/1965
Päätös valtion tietokonekeskuksen väliaikaisesta tililaitoksesta
646/1965
Päätös sähkölaitosten aiheuttaman sähkömagneettisen häiriösäteilyn rajoittamisesta
645/1965
Päätös Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
643/1965
Asetus raha-automaattiasetuksen edelleen voimassaolemisesta
641/1965
Asetus raha-arpajaisista annetun asetuksen edelleen voimassaolemisesta
639/1965
Päätös kalastuksen rajoittamisesta Puruvedessä
638/1965
Päätös metsänparannustöitä varten maankäyttölain nojalla myönnettävistä avustuksista
627/1965
Laki valtion vuoden 1966 obligaatiolainojen veronhuojennuksista
625/1965
Päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
624/1965
Asetus satamaluotsauksesta Hangon valtionsatamassa
623/1965
Asetus siviili-ilmailuun käytettävien valtion lentoasemien liikennöimisestä perittävistä maksuista
621/1965
Laki tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
620/1965
Päätös kansaneläkkeen perusosan määrän vahvistamisesta viisivuotiskaudeksi 1966-1970
619/1965
Laki kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä
617/1965
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
616/1965
Maatalousministeriön päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
615/1965
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1966
614/1965
Päätös kotivoista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
613/1965
Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista 192/1965
611/1965
Asetus perintöasiain päiväkirjasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.