Säädösmuutosten hakemisto: 1965

608/1965
Päätös Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun liikuntakasvatuksen opintosuunnan tutkintosäännön vahvistamisesta
606/1965
Päätös Kokemäen ja Tyrvään tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta
604/1965
Asetus kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyn kultafrangin vasta- arvosta Suomen rahana ja eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista maksuista
602/1965
Asetus Helsingin yliopiston yhden anatomian professorin viran muuttamisesta lääketieteellisen kemian professorin viraksi
601/1965
Asetus eräitten riistaeläinten metsästysajan lyhentämisestä.
600/1965
Asetus sanomalehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa postiliikenteessä
599/1965
Asetus eräiden kruununluontoisten tilojen ja tilanosien järjestelystä
598/1965
Laki eräiden kruununluontoisten tilojen ja tilanosien järjestelystä
594/1965
Päätös eräiden moottoriajoneuvorekisteröimistehtävien siirtämisestä Helsingin poliisilaitokselle
591/1965
Asetus tilapäisestä autorekisterikeskuksesta
589/1965
Asetus Suomen Tasavallan ja Madagaskarin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
588/1965
Laki Suomen Tasavallan ja Madagaskarin Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
587/1965
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
583/1965
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1965
582/1965
Valtioneuvoston päätös maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
580/1965
Asetus merimiesten pätevyystodistuksista
579/1965
Asetus Suomen ja Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) välisen apulaisasiantuntijoita koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
578/1965
Asetus ilma-alusten ja huvialusten tilapäistä maahantuontia yksityistä käyttöä varten koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta
575/1965
Päätös siian kalastuksesta Pyhäjärvessä Tl.
572/1965
Asetus Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa suoritetun humanististen tieteiden kandidaatin, filosofian kandidaatin ja filosofian lisensiaatin tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.