Säädösmuutosten hakemisto: 1965

571/1965
Asetus Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa suoritettavasta kasvatusopin virkatutkinnosta
570/1965
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B liitteen I ja II luettelon muutosten voimaansaattamisesta sovellettavaksi Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välillä
569/1965
Laki Suomen ja Tanskan väliseen maataloustuotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen sisältyvän teollisuussokerijuurikkaan tullivapauden voimassaoloajan pitentämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
565/1965
Asetus Fennoexport Ltd Oy:n kotimaisten lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista
564/1965
Laki aluevaihdosta valtion ja Lappeenrannan kaupungin välillä
563/1965
Laki aluevaihdosta valtion ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiön välillä
561/1965
Laki kunnallisista yleissairaaloista
560/1965
Päätös metsästyksestä Meltauksen riistantutkimusaseman alueella
559/1965
Päätös onkimisen, koukkukalastuksen ja verkkopyynnin kieltämisestä Oulun kaupungin vesialueilla
553/1965
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1965 tulo- ja menoarvioon
551/1965
Päätös eräiden vuonna 1965 tuotettujen kotimaisten siementen laatuvaatimuksista
544/1965
Päätös kotimaisessa lentotoiminnassa käytettävien poltto- ja voiteluaineiden tullivapauden soveltamisesta
542/1965
Päätös 24 päivänä syyskuuta 1936 rekisteriin merkityn Englantilainen kirkkokunta ja seurakunta Suomessa (The English Church in Finland) uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin kirjoittamisesta.
541/1965
Päätös työttömyyskorvauksen korottamisesta
540/1965
Asetus Suomen ja Irlannin välisen, kauppa-alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamista
539/1965
Asetus Suomen Tasavallan ja Kuuban Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta
538/1965
Laki Suomen Tasavallan ja Kuuban Tasavallan välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
536/1965
Asetus valtion virkamiespalkkausten tarkistamisesta
532/1965
Asetus maatalousministeriön tehtävistä asutushallinnon alalla
531/1965
Asetus eräiden asutustarkastajille sekä maanviljelys- ja talousseuroille annettujen tehtävien siirtämisestä asutustoimistoille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.