Säädösmuutosten hakemisto: 1949

57/1949
Päätös eräistä tuotannon ja kaupan rajoittamista koskevista toimenpiteistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
55/1949
Päätös säännösteltyjen tarvikkeiden luovuttamisesta arpajaisvoittoina sekä myyjäisissä ja huutokaupalla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
54/1949
Päätös eräiden suurimokaura- ja kaurasuurimovarastojen luovuttamisesta valtiolle
52/1949
Päätös eräiden nimismiespiirien yhdistämisestä
51/1949
Asetus Suomen ja Argentiinan välillä 9 päivänä joulukuuta 1948 tehdyn meri- ja ilmaliikenteen harjoittamisesta johtuvien tulojen kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
50/1949
Asetus väliaikaisen tullikamarin perustamisesta Naantaliin
47/1949
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriöön ja siihen kohdistuviin hallinnonhaaroihin kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
46/1949
Asetus suojelupoliisin peruspalkkaisten toimien perustamisesta
45/1949
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta
44/1949
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien muuttamisesta
43/1949
Asetus verotarkastajista
42/1949
Asetus valtiovarainministeriöstä
41/1949
Asetus valtiovarainministeriön yhden hallitusneuvoksen viran muuttamisesta vanhemman hallitussihteerin viraksi
39/1949
Asetus väliaikaisesta maatalouden tiedoitustoimistosta annetun asetuksen kumoamisesta
36/1949
Päätös valtion viran tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden määräämisestä
33/1949
Asetus Tasavallan Presidentin linnan talonmiehen toimen muuttamisesta autonkuljettajan toimeksi sekä toisen autonkuljettajan toimen perustamisesta
32/1949
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta
31/1949
Asetus eräiden poliisitoimien palkkausluokkien muuttamisesta
30/1949
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa.
29/1949
Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava ulkomaan rahan määräisiä arvoja muutettaessa Suomen rahaksi vuonna 1949 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.