Säädösmuutosten hakemisto: 1948

940/1948
Laki kahviverosta
937/1948
Asetus sähkölaitoskiinteistöistä annetun lain täytäntöönpanosta
936/1948
Laki sähkölaitoskiinteistöistä
935/1948
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1948 aikana
934/1948
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1948 tulo- ja menoarvioon
932/1948
Päätös valmiin lipeäkalan ylimmistä myyntihinnoista
928/1948
Päätös jalkine- ja rengaskumiromun keräilystä annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta
927/1948
Päätös karbidin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
926/1948
Päätös luonnon- ja tekokumin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
925/1948
Päätös kuusen kuoren luovutusvelvollisuudesta ja keräilyn säännöstelystä eräillä puutavaran varastoimisalueilla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
924/1948
Päätös liiman säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
923/1948
Päätös erinäisten Suomen Pankin toimen haltijain osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
921/1948
Päätös lentopalveluksessa tapaturmaisesti vahingoittuneille ja heidän omaisilleen eräissä tapauksissa suoritettavasta avustuksesta
917/1948
Asetus kuljetettavien kaasusäiliöiden tarkastusmaksuista
916/1948
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Leppävirran kunnasta Suonenjoen kuntaan
914/1948
Asetus suoritetun lapsilisän korvaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain täytäntöönpanosta
902/1948
Päätös sisäasiainministeriön siirtoväen huollon keskuksen väliaikaisesta tililaitoksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta
901/1948
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta
898/1948
Asetus joka sisältää väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä
897/1948
Asetus eräiden Saksan kansalaisille ja saksalaisille yhteisöille kuuluneiden, Neuvostoliitolle siirtyneiden patentti- ja tavaraleimaoikeuksien voimassa pysyttämisestä tai ennalleenpalauttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1948 annetun lain soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.