Sähköinen säädöskokoelma: 2018

595/2018 Suomeksi På svenska
Liikesalaisuuslaki, 14.8.2018
594/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä, 10.8.2018
593/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1001 Malediivien tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 10.8.2018
592/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, 9.8.2018
591/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Nepalin Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolmatta vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 9.8.2018
590/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.8.2018
589/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 31.7.2018
588/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 31.7.2018
587/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2018–2019, 31.7.2018
586/2018 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 19.7.2018
585/2018 Suomeksi På svenska
Laki MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyistä muutoksista, 19.7.2018
584/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta, 19.7.2018
583/2018 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 19.7.2018
582/2018 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain muuttamisesta, 19.7.2018
581/2018 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 19.7.2018
580/2018 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain muuttamisesta, 19.7.2018
579/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 19.7.2018
578/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 19.7.2018
577/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 19.7.2018
576/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 19.7.2018
575/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 19.7.2018
574/2018 Suomeksi På svenska
Laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi, 19.7.2018
573/2018 Suomeksi På svenska
Laki ratalain muuttamisesta, 18.7.2018
572/2018 Suomeksi På svenska
Laki maantielain muuttamisesta, 18.7.2018
571/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta, 18.7.2018
570/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 18.7.2018
569/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 18.7.2018
568/2018 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 87 §:n muuttamisesta, 18.7.2018
567/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain 39 §:n muuttamisesta, 18.7.2018
566/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 18.7.2018
565/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta , 18.7.2018
564/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain muuttamisesta, 18.7.2018
563/2018 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 18.7.2018
562/2018 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 18.7.2018
561/2018 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 18.7.2018
560/2018 Suomeksi På svenska
Yksityistielaki , 18.7.2018
559/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinjalostustoimintaan liittyvien asetusten kumoamisesta, 17.7.2018
558/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 17.7.2018
557/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 17.7.2018
556/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta, 17.7.2018
555/2018 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 17.7.2018
554/2018 Suomeksi På svenska
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta, 17.7.2018
553/2018 Suomeksi På svenska
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.7.2018
552/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, 17.7.2018
551/2018 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta, 17.7.2018
550/2018 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta, 17.7.2018
549/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 17.7.2018
548/2018 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 17.7.2018
547/2018 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 17.7.2018
546/2018 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, 17.7.2018
545/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 17.7.2018
544/2018 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 16.7.2018
543/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta, 16.7.2018
542/2018 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 16.7.2018
541/2018 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 16.7.2018
540/2018 Suomeksi På svenska
Varhaiskasvatuslaki, 16.7.2018
539/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta, 13.7.2018
538/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 12.7.2018
537/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 10.7.2018
536/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 10.7.2018
535/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta, 10.7.2018
534/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Venäjän kanssa tehdystä pöytäkirjasta, 10.7.2018
533/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta, 9.7.2018
532/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä, 9.7.2018
531/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.7.2018
530/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 6.7.2018
529/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta, 5.7.2018
528/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntää, 4.7.2018
527/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 3.7.2018
526/2018 Suomeksi På svenska
Vuoden 2018 lisätalousarvio, 3.7.2018
525/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta, 3.7.2018
524/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.7.2018
523/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 3.7.2018
522/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2018
521/2018 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2018
520/2018 Suomeksi På svenska
Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta, 3.7.2018
519/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 2.7.2018
518/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 2.7.2018
517/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.7.2018
516/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 2.7.2018
515/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta, 2.7.2018
514/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 2.7.2018
513/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.6.2018
512/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.6.2018
511/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta, 29.6.2018
510/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 13 ja 17 §:n kumoamisesta, 29.6.2018
509/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista, 29.6.2018
508/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä, 29.6.2018
507/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä, 29.6.2018
506/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.6.2018
505/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, 29.6.2018
504/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 29.6.2018
503/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 29.6.2018
502/2018 Suomeksi På svenska
Kaasulaitelaki, 29.6.2018
501/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla annettavan merenkulkuopetuksen arvioinnista ja hyväksymisestä, 28.6.2018
500/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 28.6.2018
499/2018 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 28.6.2018
498/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021, 28.6.2018
497/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta, 28.6.2018
496/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 28.6.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.