Sähköinen säädöskokoelma: 2018

695/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
694/2018 Suomeksi På svenska
Laki hissiturvallisuuslain 74 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
693/2018 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 81 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
692/2018 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 27 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
691/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
690/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 52 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
689/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
688/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
687/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 210 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
686/2018 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 146 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
685/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
684/2018 Suomeksi På svenska
Laki hevoskilpailulain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
683/2018 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
682/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 36 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
681/2018 Suomeksi På svenska
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
680/2018 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain 14 luvun 13 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
679/2018 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
678/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähköturvallisuuslain 90 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
677/2018 Suomeksi På svenska
Laki painelaitelain 80 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
676/2018 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
675/2018 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain 9 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
674/2018 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
673/2018 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 64 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
672/2018 Suomeksi På svenska
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
671/2018 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
670/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
669/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
668/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain 62 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
667/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
666/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
665/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 59 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
664/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
663/2018 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
662/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
661/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta, 14.8.2018
660/2018 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 25 a ja 90 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
659/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
658/2018 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
657/2018 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain 68 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
656/2018 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain muuttamisesta, 14.8.2018
655/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
654/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
653/2018 Suomeksi På svenska
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
652/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
651/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
650/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta , 14.8.2018
649/2018 Suomeksi På svenska
Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta , 14.8.2018
648/2018 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 19 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
647/2018 Suomeksi På svenska
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
646/2018 Suomeksi På svenska
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
645/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 12 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
644/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain 132 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
643/2018 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain 18 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
642/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
641/2018 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain 94 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
640/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
639/2018 Suomeksi På svenska
Laki asianajajista annetun lain 5 c §:n muuttamisesta, 14.8.2018
638/2018 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
637/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
636/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
635/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 11 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
634/2018 Suomeksi På svenska
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
633/2018 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
632/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
631/2018 Suomeksi På svenska
Laki tilastolain 10 ja 22 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
630/2018 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 37 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
629/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
628/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
627/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain 165 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
626/2018 Suomeksi På svenska
Laki konttilain 19 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
625/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun 29 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
624/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 30 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
623/2018 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
622/2018 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 22 ja 36 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
621/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 133 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
620/2018 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
619/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
618/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
617/2018 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 25 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
616/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstörahastolain 61 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
615/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
614/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
613/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
612/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
611/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
610/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
609/2018 Suomeksi På svenska
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
608/2018 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
607/2018 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
606/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
605/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta, 14.8.2018
604/2018 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
603/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta , 14.8.2018
602/2018 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
601/2018 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 14.8.2018
600/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018
599/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 14.8.2018
598/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 14.8.2018
597/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 3 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 14.8.2018
596/2018 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.