Sähköinen säädöskokoelma: 2018

895/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kilpailulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.11.2018
894/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta, 14.11.2018
893/2018 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018
892/2018 Suomeksi På svenska
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
891/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
890/2018 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
889/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, 14.11.2018
888/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
887/2018 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
886/2018 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
885/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta, 14.11.2018
884/2018 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
883/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 14.11.2018
882/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
881/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 14.11.2018
880/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin maksullisista suoritteista, 13.11.2018
879/2018 Suomeksi På svenska
Laki Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta, 13.11.2018
878/2018 Suomeksi På svenska
Laki kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdystä yhteistyösopimuksesta, 13.11.2018
877/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä, 13.11.2018
876/2018 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
875/2018 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
874/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 13.11.2018
873/2018 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta, 13.11.2018
872/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 13.11.2018
871/2018 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 13.11.2018
870/2018 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 ja 30 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
869/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 18 ja 21 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
868/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 6 ja 8 luvun muuttamisesta , 13.11.2018
867/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 13 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
866/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 ja 12 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
865/2018 Suomeksi På svenska
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta, 13.11.2018
864/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
863/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 4 ja 38 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
862/2018 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 13.11.2018
861/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 12 a §:n muuttamisesta, 13.11.2018
860/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 3 ja 50 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
859/2018 Suomeksi På svenska
Säteilylaki, 13.11.2018
858/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista, 12.11.2018
857/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta, 12.11.2018
856/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 12.11.2018
855/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen II muuttamisesta, 12.11.2018
854/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 12.11.2018
853/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta, 12.11.2018
852/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista, 12.11.2018
851/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 22 §:n muuttamisesta, 12.11.2018
850/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken, 12.11.2018
849/2018 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 12.11.2018
848/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta lihan ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2018 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta, 5.11.2018
847/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.11.2018
846/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 5.11.2018
845/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta, 2.11.2018
844/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 2.11.2018
843/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 1.11.2018
842/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 1.11.2018
841/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 1.11.2018
840/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 31.10.2018
839/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.10.2018
838/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä, 31.10.2018
837/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2019, 30.10.2018
836/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2019, 30.10.2018
835/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.10.2018
834/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista, 30.10.2018
833/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1542 rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi, 29.10.2018
832/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.10.2018
831/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 29.10.2018
830/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan 8 ja 11 muuttamisesta, 26.10.2018
829/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.10.2018
828/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta, 23.10.2018
827/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta, 23.10.2018
826/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 22.10.2018
825/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit – Mauno Henrik Koivisto -juhlarahasta, 18.10.2018
824/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista, 17.10.2018
823/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista, 16.10.2018
822/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 11.10.2018
821/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, 9.10.2018
820/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta, 9.10.2018
819/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.10.2018
818/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.10.2018
817/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
816/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n muuttamisesta, 8.10.2018
815/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
814/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
813/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.10.2018
812/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
811/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 8.10.2018
810/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta, 8.10.2018
809/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 5.10.2018
808/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta, 4.10.2018
807/2018 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta, 4.10.2018
806/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.10.2018
805/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 2.10.2018
804/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 6 muuttamisesta, 1.10.2018
803/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.10.2018
802/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.10.2018
801/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 1.10.2018
800/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.10.2018
799/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 28.9.2018
798/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.9.2018
797/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 27.9.2018
796/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta, 26.9.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.