Sähköinen säädöskokoelma: 2018

1095/2018 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta, 17.12.2018
1094/2018 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 17.12.2018
1093/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain 85 b ja 85 c §:n voimaantulosta, 14.12.2018
1092/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta, 13.12.2018
1091/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys , 13.12.2018
1090/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 13.12.2018
1089/2018 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 13.12.2018
1088/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista, 12.12.2018
1087/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista, 12.12.2018
1086/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 12.12.2018
1085/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 11.12.2018
1084/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 11.12.2018
1083/2018 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta, 11.12.2018
1082/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 11.12.2018
1081/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain kumoamisesta, 11.12.2018
1080/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta, 11.12.2018
1079/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 11.12.2018
1078/2018 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain muuttamisesta, 11.12.2018
1077/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 11.12.2018
1076/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 11.12.2018
1075/2018 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 11.12.2018
1074/2018 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta, 11.12.2018
1073/2018 Suomeksi På svenska
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 11.12.2018
1072/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 11.12.2018
1071/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta, 11.12.2018
1070/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1069/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä, 10.12.2018
1068/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta, 10.12.2018
1067/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.12.2018
1066/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.12.2018
1065/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.12.2018
1064/2018 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1063/2018 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, 10.12.2018
1062/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 10.12.2018
1061/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1060/2018 Suomeksi På svenska
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1059/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 10.12.2018
1058/2018 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 10.12.2018
1057/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 10.12.2018
1056/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 10.12.2018
1055/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 10.12.2018
1054/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä , 10.12.2018
1053/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1052/2018 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1051/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 38 luvun 9 ja 10 §:n muuttamisesta, 10.12.2018
1050/2018 Suomeksi På svenska
Tietosuojalaki, 10.12.2018
1049/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta, 10.12.2018
1048/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista, 7.12.2018
1047/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 7.12.2018
1046/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 7.12.2018
1045/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta, 5.12.2018
1044/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä, 5.12.2018
1043/2018 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019, 4.12.2018
1042/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2019, 4.12.2018
1041/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutus-maksun perusprosenteista vuonna 2019, 4.12.2018
1040/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista, 3.12.2018
1039/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista, 3.12.2018
1038/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta työelämäkokeilun järjestämiseen, 30.11.2018
1037/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 30.11.2018
1036/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 30.11.2018
1035/2018 Suomeksi På svenska
Vuoden 2018 II lisätalousarvio, 30.11.2018
1034/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä, 29.11.2018
1033/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista, 29.11.2018
1032/2018 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 29.11.2018
1031/2018 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 29.11.2018
1030/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019, 28.11.2018
1029/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta, 28.11.2018
1028/2018 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta, 27.11.2018
1027/2018 Suomeksi På svenska
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 27.11.2018
1026/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta , 27.11.2018
1025/2018 Suomeksi På svenska
Laki Maanmittauslaitoksesta, 27.11.2018
1024/2018 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1023/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1022/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 27.11.2018
1021/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019, 27.11.2018
1020/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 27.11.2018
1019/2018 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1018/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 27.11.2018
1017/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta , 27.11.2018
1016/2018 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta, 27.11.2018
1015/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesiliikennelain muuttamisesta, 27.11.2018
1014/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1013/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1012/2018 Suomeksi På svenska
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1011/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1010/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1009/2018 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1008/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1007/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1006/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1005/2018 Suomeksi På svenska
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1004/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1003/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018
1002/2018 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1001/2018 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
1000/2018 Suomeksi På svenska
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.11.2018
999/2018 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain kumoamisesta, 27.11.2018
998/2018 Suomeksi På svenska
Laki ratalain muuttamisesta, 27.11.2018
997/2018 Suomeksi På svenska
Laki postilain muuttamisesta, 27.11.2018
996/2018 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 27.11.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.