Sähköinen säädöskokoelma: 2018

1195/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1194/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1193/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1192/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1191/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1190/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1189/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1188/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1187/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1186/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1185/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1184/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1183/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liikenne- ja viestintävirastosta, 27.12.2018
1182/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2019 kiinteistöveron eräpäivistä, 27.12.2018
1181/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2018
1180/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 27.12.2018
1179/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1178/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1177/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1176/2018 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 27.12.2018
1175/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, 27.12.2018
1174/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen, 27.12.2018
1173/2018 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1172/2018 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1171/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1170/2018 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 27.12.2018
1169/2018 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 27.12.2018
1168/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 21.12.2018
1167/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta, 21.12.2018
1166/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 21.12.2018
1165/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta, 21.12.2018
1164/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta, 21.12.2018
1163/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, 21.12.2018
1162/2018 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 20.12.2018
1161/2018 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, 20.12.2018
1160/2018 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 20.12.2018
1159/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1158/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä, 20.12.2018
1157/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1156/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1155/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1154/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista annetun asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1153/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laadunhallinnanjärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista annetun asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1152/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta annetun asetuksen muuttamisesta, 20.12.2018
1151/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista, 20.12.2018
1150/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista, 19.12.2018
1149/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista, 19.12.2018
1148/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista, 19.12.2018
1147/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista, 19.12.2018
1146/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista, 19.12.2018
1145/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta, 19.12.2018
1144/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2019, 19.12.2018
1143/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2019, 19.12.2018
1142/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.12.2018
1141/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.12.2018
1140/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista, 19.12.2018
1139/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 19.12.2018
1138/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista, 19.12.2018
1137/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 19.12.2018
1136/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta, 19.12.2018
1135/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019, 19.12.2018
1134/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 luvun muuttamisesta, 19.12.2018
1133/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 18.12.2018
1132/2018 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 18.12.2018
1131/2018 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, 18.12.2018
1130/2018 Suomeksi På svenska
Laki mittauslaitelain 53 §:n 2 momentin kumoamisesta, 18.12.2018
1129/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentin kumoamisesta, 18.12.2018
1128/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1127/2018 Suomeksi På svenska
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1126/2018 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2018
1125/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2018
1124/2018 Suomeksi På svenska
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta, 18.12.2018
1123/2018 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta, 18.12.2018
1122/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta , 18.12.2018
1121/2018 Suomeksi På svenska
Elintarvikemarkkinalaki, 18.12.2018
1120/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain muuttamisesta, 18.12.2018
1119/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 18.12.2018
1118/2018 Suomeksi På svenska
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 18.12.2018
1117/2018 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1116/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 18.12.2018
1115/2018 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2019 tuloveroasteikosta, 18.12.2018
1114/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1113/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuslain muuttamisesta, 18.12.2018
1112/2018 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta annetun lain 13 §:n 1 momentin kumoamisesta, 18.12.2018
1111/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1110/2018 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 9 §:n ja 8 luvun 5 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1109/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 2 a ja 71 §:n muuttamisesta, 18.12.2018
1108/2018 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2018
1107/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös arvonlisäverolain 209 q §:ssä tarkoitetusta selvityksestä, 17.12.2018
1106/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta, 17.12.2018
1105/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä, 17.12.2018
1104/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta, 17.12.2018
1103/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.12.2018
1102/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 17.12.2018
1101/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019, 17.12.2018
1100/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.12.2018
1099/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 10 a §:n muuttamisesta, 17.12.2018
1098/2018 Suomeksi På svenska
Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2018
1097/2018 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2018
1096/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläketukilain muuttamisesta, 17.12.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.