Sähköinen säädöskokoelma: 2018

195/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 4.4.2018
194/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.4.2018
193/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 4.4.2018
192/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 4.4.2018
191/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018, 4.4.2018
190/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2018 noudatettavasta menettelystä, 4.4.2018
189/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 4.4.2018
188/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2018
187/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, 29.3.2018
186/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 29.3.2018
185/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 29.3.2018
184/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.3.2018
183/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta, 27.3.2018
182/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 26.3.2018
181/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista, 22.3.2018
180/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.3.2018
179/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 21.3.2018
178/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 20.3.2018
177/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta, 19.3.2018
176/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 19.3.2018
175/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 16.3.2018
174/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.3.2018
173/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista, 15.3.2018
172/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 14.3.2018
171/2018 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.3.2018
170/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, 13.3.2018
169/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.3.2018
168/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 12.3.2018
167/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 12.3.2018
166/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 8.3.2018
165/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 8.3.2018
164/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 6.3.2018
163/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 6.3.2018
162/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a ja 5 b kohdan sekä maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta, 6.3.2018
161/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 5.3.2018
160/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.3.2018
159/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.3.2018
158/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta, 1.3.2018
157/2018 Suomeksi På svenska
Tullin työjärjestys, 1.3.2018
156/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2018
155/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta, 28.2.2018
154/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista, 28.2.2018
153/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 27.2.2018
152/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 27.2.2018
151/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta, 26.2.2018
150/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 26.2.2018
149/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta, 26.2.2018
148/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018, 26.2.2018
147/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 26.2.2018
146/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista, 23.2.2018
145/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 22.2.2018
144/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta, 22.2.2018
143/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.2.2018
142/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta, 21.2.2018
141/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.2.2018
140/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta, 20.2.2018
139/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.2.2018
138/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 16.2.2018
137/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenkaupan valvonnasta, 14.2.2018
136/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 14.2.2018
135/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.2.2018
134/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 13.2.2018
133/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta, 13.2.2018
132/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon muuttamisesta, 13.2.2018
131/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta, 12.2.2018
130/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä, 12.2.2018
129/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 12.2.2018
128/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vehnän, ohran, kauran ja härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 9.2.2018
127/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 8.2.2018
126/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.2.2018
125/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.2.2018
124/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta, 6.2.2018
123/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.2.2018
122/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta, 6.2.2018
121/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 6.2.2018
120/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 114 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
119/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 35 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
118/2018 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 322 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
117/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 5.2.2018
116/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
115/2018 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 5.2.2018
114/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
113/2018 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, 5.2.2018
112/2018 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 5.2.2018
111/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 5.2.2018
110/2018 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 5.2.2018
109/2018 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 5.2.2018
108/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, 5.2.2018
107/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 8 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
106/2018 Suomeksi På svenska
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, 2.2.2018
105/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
104/2018 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
103/2018 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
102/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
101/2018 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 2.2.2018
100/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
99/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
98/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
97/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta, 2.2.2018
96/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 2.2.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.