Sähköinen säädöskokoelma: 2018

395/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 29.5.2018
394/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.5.2018
393/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta, 29.5.2018
392/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 28.5.2018
391/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 28.5.2018
390/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 28.5.2018
389/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä, 25.5.2018
388/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen teknisestä tuesta yleisopetuksen laadunparantamisohjelman tasa-arvon lisäämiseksi Etiopian kanssa tehdystä sopimuksesta, 25.5.2018
387/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 24.5.2018
386/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 24.5.2018
385/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 23.5.2018
384/2018 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen I muuttamisesta, 23.5.2018
383/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2018, 23.5.2018
382/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdystä sopimuksesta, 22.5.2018
381/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta, 22.5.2018
380/2018 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 22.5.2018
379/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 22.5.2018
378/2018 Suomeksi På svenska
Laki työaikalain 18 ja 35 §:n muuttamisesta, 22.5.2018
377/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 22.5.2018
376/2018 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta, 22.5.2018
375/2018 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain muuttamisesta, 22.5.2018
374/2018 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta, 22.5.2018
373/2018 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 22.5.2018
372/2018 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, 22.5.2018
371/2018 Suomeksi På svenska
Laki Ruokavirastosta, 22.5.2018
370/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 22.5.2018
369/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta, 21.5.2018
368/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 50 §:n kumoamisesta, 21.5.2018
367/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 21.5.2018
366/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.5.2018
365/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehtävistä hakemuksista, 21.5.2018
364/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 14.5.2018
363/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalaiset kansallismaisemat Saaristomeri, Tammerkoski, Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat, Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo sekä Olavinlinna ja Pihlajavesi -juhlarahoista, 14.5.2018
362/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.5.2018
361/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista, 11.5.2018
360/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautuksen maksamisesta maksuosoituksena, 11.5.2018
359/2018 Suomeksi På svenska
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
358/2018 Suomeksi På svenska
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
357/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
356/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 69 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
355/2018 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
354/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
353/2018 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
352/2018 Suomeksi På svenska
Laki ulosottomaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
351/2018 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 11.5.2018
350/2018 Suomeksi På svenska
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
349/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, 11.5.2018
348/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 42 ja 91 §:n muuttamisesta , 11.5.2018
347/2018 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
346/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
345/2018 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 11.5.2018
344/2018 Suomeksi På svenska
Laki rautatiekuljetuslain 8 a §:n muuttamisesta, 11.5.2018
343/2018 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
342/2018 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
341/2018 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
340/2018 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
339/2018 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
338/2018 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 11.5.2018
337/2018 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 11.5.2018
336/2018 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
335/2018 Suomeksi På svenska
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
334/2018 Suomeksi På svenska
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
333/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain 2 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
332/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
331/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
330/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
329/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain 11 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
328/2018 Suomeksi På svenska
Laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta , 11.5.2018
327/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 3 b ja 12 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
326/2018 Suomeksi På svenska
Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
325/2018 Suomeksi På svenska
Laki kaupunkiraideliikenteestä annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
324/2018 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
323/2018 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 95 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
322/2018 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
321/2018 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 59 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
320/2018 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 11.5.2018
319/2018 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
318/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
317/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
316/2018 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
315/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
314/2018 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
313/2018 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 1 ja 34 e §:n muuttamisesta, 11.5.2018
312/2018 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
311/2018 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 73 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
310/2018 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain muuttamisesta, 11.5.2018
309/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluskiinnityslain muuttamisesta, 11.5.2018
308/2018 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 70 ja 77 §:n muuttamisesta, 11.5.2018
307/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 11.5.2018
306/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 11.5.2018
305/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
304/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
303/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
302/2018 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 11.5.2018
301/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 11.5.2018
300/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta, 8.5.2018
299/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta, 8.5.2018
298/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta, 8.5.2018
297/2018 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 8.5.2018
296/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta, 8.5.2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.