Sähköinen säädöskokoelma: 2018

Säädöskokoelmat numeroittain

231 - 132 131 - 32 31 - 1

231/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta, 17.4.2018
230/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018, 16.4.2018
229/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus takaisinmaksusitoumuslomakkeista, 16.4.2018
228/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
227/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
226/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
225/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2018
224/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 16.4.2018
223/2018 Suomeksi På svenska
Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi, 12.4.2018
222/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 12.4.2018
221/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 12.4.2018
220/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta, 12.4.2018
219/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 12.4.2018
218/2018 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista, 12.4.2018
217/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 12.4.2018
216/2018 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta, 12.4.2018
215/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2018
214/2018 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista, 12.4.2018
213/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2018
212/2018 Suomeksi På svenska
Laki Ilmatieteen laitoksesta, 11.4.2018
211/2018 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta, 11.4.2018
210/2018 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta, 11.4.2018
209/2018 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 11.4.2018
208/2018 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta , 11.4.2018
207/2018 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 10.4.2018
206/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 10.4.2018
205/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta, 10.4.2018
204/2018 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta, 10.4.2018
203/2018 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
202/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
201/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, 9.4.2018
200/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta, 9.4.2018
199/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 6.4.2018
198/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.4.2018
197/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.4.2018
196/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta, 4.4.2018
195/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 4.4.2018
194/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.4.2018
193/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 4.4.2018
192/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 4.4.2018
191/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018, 4.4.2018
190/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2018 noudatettavasta menettelystä, 4.4.2018
189/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 4.4.2018
188/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2018
187/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, 29.3.2018
186/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 29.3.2018
185/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta, 29.3.2018
184/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.3.2018
183/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta, 27.3.2018
182/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 26.3.2018
181/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista, 22.3.2018
180/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.3.2018
179/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 21.3.2018
178/2018 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 20.3.2018
177/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta, 19.3.2018
176/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 19.3.2018
175/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 16.3.2018
174/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.3.2018
173/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista, 15.3.2018
172/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 14.3.2018
171/2018 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.3.2018
170/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, 13.3.2018
169/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.3.2018
168/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 12.3.2018
167/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 12.3.2018
166/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 8.3.2018
165/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 8.3.2018
164/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 6.3.2018
163/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 6.3.2018
162/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a ja 5 b kohdan sekä maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta, 6.3.2018
161/2018 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 5.3.2018
160/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.3.2018
159/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.3.2018
158/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta, 1.3.2018
157/2018 Suomeksi På svenska
Tullin työjärjestys, 1.3.2018
156/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2018
155/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta, 28.2.2018
154/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista, 28.2.2018
153/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 27.2.2018
152/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 27.2.2018
151/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta, 26.2.2018
150/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 26.2.2018
149/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta, 26.2.2018
148/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018, 26.2.2018
147/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta, 26.2.2018
146/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista, 23.2.2018
145/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 22.2.2018
144/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta, 22.2.2018
143/2018 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.2.2018
142/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta, 21.2.2018
141/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.2.2018
140/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta, 20.2.2018
139/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.2.2018
138/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 16.2.2018
137/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenkaupan valvonnasta, 14.2.2018
136/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 14.2.2018
135/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.2.2018
134/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 13.2.2018
133/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta, 13.2.2018
132/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon muuttamisesta, 13.2.2018
Säädöskokoelmat numeroittain

231 - 132 131 - 32 31 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.