Sähköinen säädöskokoelma: 2018

Säädöskokoelmat numeroittain

906 - 807 806 - 707 706 - 607 606 - 507 506 - 407 406 - 307 306 - 207 206 - 107 106 - 7 6 - 1

906/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa, 15.11.2018
905/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta, 15.11.2018
904/2018 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018
903/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdystä sopimuksesta, 14.11.2018
902/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdystä sopimuksesta, 14.11.2018
901/2018 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
900/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
899/2018 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta, 14.11.2018
898/2018 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
897/2018 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
896/2018 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018
895/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kilpailulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.11.2018
894/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta, 14.11.2018
893/2018 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 14.11.2018
892/2018 Suomeksi På svenska
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
891/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
890/2018 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
889/2018 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, 14.11.2018
888/2018 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
887/2018 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
886/2018 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 14.11.2018
885/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta, 14.11.2018
884/2018 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
883/2018 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 14.11.2018
882/2018 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta, 14.11.2018
881/2018 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 14.11.2018
880/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin maksullisista suoritteista, 13.11.2018
879/2018 Suomeksi På svenska
Laki Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta, 13.11.2018
878/2018 Suomeksi På svenska
Laki kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdystä yhteistyösopimuksesta, 13.11.2018
877/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä, 13.11.2018
876/2018 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
875/2018 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
874/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 13.11.2018
873/2018 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta, 13.11.2018
872/2018 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 13.11.2018
871/2018 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 13.11.2018
870/2018 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 ja 30 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
869/2018 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 18 ja 21 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
868/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 6 ja 8 luvun muuttamisesta , 13.11.2018
867/2018 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 13 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
866/2018 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 ja 12 luvun muuttamisesta, 13.11.2018
865/2018 Suomeksi På svenska
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta, 13.11.2018
864/2018 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
863/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 4 ja 38 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
862/2018 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 13.11.2018
861/2018 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 12 a §:n muuttamisesta, 13.11.2018
860/2018 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 3 ja 50 §:n muuttamisesta, 13.11.2018
859/2018 Suomeksi På svenska
Säteilylaki, 13.11.2018
858/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista, 12.11.2018
857/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta, 12.11.2018
856/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 12.11.2018
855/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen II muuttamisesta, 12.11.2018
854/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 12.11.2018
853/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta, 12.11.2018
852/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista, 12.11.2018
851/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 22 §:n muuttamisesta, 12.11.2018
850/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken, 12.11.2018
849/2018 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 12.11.2018
848/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta lihan ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2018 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta, 5.11.2018
847/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.11.2018
846/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 5.11.2018
845/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta, 2.11.2018
844/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 2.11.2018
843/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 1.11.2018
842/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 1.11.2018
841/2018 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 1.11.2018
840/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 31.10.2018
839/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.10.2018
838/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä, 31.10.2018
837/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2019, 30.10.2018
836/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2019, 30.10.2018
835/2018 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.10.2018
834/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista, 30.10.2018
833/2018 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1542 rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi, 29.10.2018
832/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.10.2018
831/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 29.10.2018
830/2018 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteen 3 kohdan 8 ja 11 muuttamisesta, 26.10.2018
829/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.10.2018
828/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus kuvataiteen apurahalautakunnasta, 23.10.2018
827/2018 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta, 23.10.2018
826/2018 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 22.10.2018
825/2018 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit – Mauno Henrik Koivisto -juhlarahasta, 18.10.2018
824/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista, 17.10.2018
823/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista, 16.10.2018
822/2018 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019, 11.10.2018
821/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, 9.10.2018
820/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen 4 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta, 9.10.2018
819/2018 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.10.2018
818/2018 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.10.2018
817/2018 Suomeksi På svenska
Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
816/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 a §:n muuttamisesta, 8.10.2018
815/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
814/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
813/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.10.2018
812/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta, 8.10.2018
811/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 8.10.2018
810/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta, 8.10.2018
809/2018 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 5.10.2018
808/2018 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta, 4.10.2018
807/2018 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta, 4.10.2018
Säädöskokoelmat numeroittain

906 - 807 806 - 707 706 - 607 606 - 507 506 - 407 406 - 307 306 - 207 206 - 107 106 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.