Viimeksi muutetut säädöskäännökset

1432/2015 englanti
Valtioneuvoston asetus integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa annetun lain voimaantulosta (muokattu 10.11.2017)
1393/2015 englanti
Laki integroidun hiilipitoisuuksien seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa (muokattu 10.11.2017)
1265/2006 englanti
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (muokattu 7.11.2017)
586/1996 englanti
Hallintolainkäyttölaki (muokattu 7.11.2017)
415/2011 englanti
Postilaki (muokattu 1.11.2017)
758/1991 englanti
Laki takaisinsaannista konkurssipesään (muokattu 6.10.2017)
620/2012 englanti
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta (muokattu 6.10.2017)
1383/2007 englanti
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä (muokattu 6.10.2017)
447/2016 englanti
Laki työntekijöiden lähettämisestä (muokattu 28.9.2017)
731/1999 englanti
Suomen perustuslaki (muokattu 28.9.2017)
625/1947 englanti
Lahjanlupauslaki (muokattu 28.9.2017)
495/1989 englanti
Arvopaperimarkkinalaki (muokattu 28.9.2017)
39/1889 englanti
Rikoslaki (muokattu 28.9.2017)
459/2015 englanti
Työtapaturma- ja ammattitautilaki (muokattu 13.9.2017)
558/2009 englanti
Yliopistolaki (muokattu 13.9.2017)
932/2014 englanti
Ammattikorkeakoululaki (muokattu 13.9.2017)
526/2013 englanti
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä (muokattu 7.9.2017)
518/2014 englanti
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (muokattu 7.9.2017)
706/2007 englanti
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (muokattu 4.9.2017)
1197/2009 englanti
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle (muokattu 4.9.2017)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.