Hakutulos - Ajantasainen lainsäädäntö

Sivun oikeassa laidassa olevalta listalta voit kohdistaa hakusi toiseen aineistoon. Hakuosumien määrä näkyy suluissa aineiston nimen jäljessä.

Hakutermillä “rikos” löytyi 89 hakuosumaa.

Hakutulokset

1-40 41-80 81-89

19.12.1889/39
Rikoslaki
11.7.1997/689
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
22.7.2011/805
Esitutkintalaki
22.7.2011/806
Pakkokeinolaki
22.7.2011/872
Poliisilaki
28.3.2014/255
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
30.1.2018/108
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa
24.5.2017/320
Laki liikenteen palveluista
15.7.1994/674
Merilaki
19.12.1889/39B
Asetus rikoslain voimaanpanemisesta
30.12.2003/1286
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
25.3.1983/326
Sotilasoikeudenkäyntilaki
26.11.2004/1058
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
11.5.2012/214
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
1.1.1734/4
Oikeudenkäymiskaari
5.3.1965/148
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa
7.7.1970/456
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
16.8.1996/627
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta
13.6.2003/460
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
15.7.2005/579
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
13.2.2014/122
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta
20.8.1993/770
Rikosrekisterilaki
15.7.2005/540
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
9.12.2005/1015
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
21.12.2007/1383
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
28.12.2007/1438
Asevelvollisuuslaki
29.12.2011/1531
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
7.11.2014/917
Laki sähköisen viestinnän palveluista
21.8.2015/1085
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
5.2.1965/40
Perintökaari
1.6.1973/459
Laki kuolemansyyn selvittämisestä
29.3.1974/269
Laki eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista
6.1.1984/21
Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista
13.12.1985/1059
Laki liiketoimintakiellosta
16.1.1987/21
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa
11.12.1987/990
Ydinenergialaki
24.11.1989/1010
Nimikirjalaki
25.1.1993/47
Laki yrityksen saneerauksesta
25.1.1993/57
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
28.6.1994/559
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Hakutulokset

1-40 41-80 81-89

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.