972/2019

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman nro antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta 5/19 22.8.2019 1.9.2019

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Ritarikatu 2 B, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 0295 16 2200.

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/523; EUVL N:o L 86, 28.3.2019, s. 41
Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/523; EUT Nr L 86, 28.3.2019, s. 41

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Osastopäällikkö
Minna-Mari Kaila

Erityisasiantuntija
Taina Sahin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.