970/2019

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Ahvenanmaan vaalilain (Ålands författningssamling 2019:45) 17 §:ssä tarkoitetun äänioikeusrekisterin laatii ja sitä ylläpitää Väestörekisterikeskus siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Väestörekisterikeskus tarkemmin sopivat. Väestörekisterikeskus hoitaa tähän liittyvät vaalirekisteriviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Väestörekisterikeskus hoitaa myös ne tehtävät, jotka neuvoa-antavista kunnallisista kansanäänestyksistä annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1998:20) 8 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

2 §

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisena Ahvenanmaan valtionvirasto hoitaa ne tehtävät, jotka Ahvenanmaan vaalilain 18, 21, 22 ja 26–29 §:n mukaan kuuluvat vaalirekisteriviranomaiselle.

3 §

Maakunta maksaa 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus sekä Väestörekisterikeskus ja Ahvenanmaan valtionvirasto sopivat. Vastaavasti kyseinen kunta maksaa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvat kustannukset.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu asetus (375/1999).

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2019

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.