Säädökset alkuperäisinä: 2019

Säädökset numeroittain
207/2019
Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
206/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
205/2019
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
204/2019
Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista
203/2019
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
202/2019
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 
201/2019
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.