Säädökset alkuperäisinä: 2018

950/2018
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
949/2018
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta
948/2018
Laki alusrekisterilain 1 §:n muuttamisesta
947/2018
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
946/2018
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
945/2018
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
944/2018
Laki alkolukkolain muuttamisesta
943/2018
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
942/2018
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
941/2018
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
940/2018
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
939/2018
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
938/2018
Laki ajokorttilain muuttamisesta
937/2018
Laki liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa sekä virastojen tehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
936/2018
Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta
935/2018
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta
934/2018
Laki huumausainelain muuttamisesta
933/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta
932/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta
931/2018
Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
930/2018
Verohallinnon päätös verokauden veroa koskevan korjatun tiedon muodostamisesta
929/2018
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta
928/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
927/2018
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
926/2018
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
925/2018
Verohallinnon päätös vuonna 2019 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
924/2018
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa
923/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
922/2018
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
921/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
920/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019–2020
919/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
918/2018
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta
917/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
916/2018
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2019
915/2018
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2018 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
914/2018
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 1 §:n muuttamisesta
913/2018
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
912/2018
Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä
911/2018
Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista
910/2018
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2019
909/2018
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2019
908/2018
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
907/2018
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
906/2018
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa
905/2018
Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta
904/2018
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
903/2018
Laki lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdystä sopimuksesta
902/2018
Laki lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdystä sopimuksesta
901/2018
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.