Säädökset alkuperäisinä: 2018

1000/2018
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
999/2018
Laki rataverolain kumoamisesta
998/2018
Laki ratalain muuttamisesta
997/2018
Laki postilain muuttamisesta
996/2018
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
995/2018
Laki painelaitelain 4 ja 98 §:n muuttamisesta
994/2018
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
993/2018
Laki meripelastuslain muuttamisesta
992/2018
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
991/2018
Laki merilain muuttamisesta
990/2018
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
989/2018
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
988/2018
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta
987/2018
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
986/2018
Laki luotsauslain muuttamisesta
985/2018
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain muuttamisesta 
984/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
983/2018
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
982/2018
Laki Liikenneturvasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
981/2018
Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain muuttamisesta
980/2018
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta
979/2018
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
978/2018
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta
977/2018
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain muuttamisesta
976/2018
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
975/2018
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta
974/2018
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta
973/2018
Laki laivavarustelain muuttamisesta
972/2018
Laki laiva-apteekista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
971/2018
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
970/2018
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
969/2018
Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta
968/2018
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
967/2018
Laki jätelain 59 ja 108 a §:n muuttamisesta
966/2018
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
965/2018
Laki ilmailulain muuttamisesta
964/2018
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
963/2018
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
962/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 13 ja 28 §:n muuttamisesta
961/2018
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta 
960/2018
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
959/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 52 a §:n muuttamisesta
958/2018
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
957/2018
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
956/2018
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
955/2018
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
954/2018
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
953/2018
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
952/2018
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta
951/2018
Laki autoverolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.