Säädökset alkuperäisinä: 2018

1050/2018
Tietosuojalaki
1049/2018
Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
1048/2018
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1047/2018
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1046/2018
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1045/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta
1044/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä
1043/2018
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2019
1042/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2019
1041/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutus-maksun perusprosenteista vuonna 2019
1040/2018
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista
1039/2018
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista
1038/2018
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta työelämäkokeilun järjestämiseen
1037/2018
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1036/2018
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1035/2018
Vuoden 2018 II lisätalousarvio
1034/2018
Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä
1033/2018
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen toiminnan uudelleenjärjestämisehdotuksen sisällölle asetettavista vaatimuksista
1032/2018
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1031/2018
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1030/2018
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019
1029/2018
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta
1028/2018
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
1027/2018
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
1026/2018
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdystä puitesopimuksesta 
1025/2018
Laki Maanmittauslaitoksesta
1024/2018
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1023/2018
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta
1022/2018
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1021/2018
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019
1020/2018
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1019/2018
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1018/2018
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1017/2018
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 
1016/2018
Laki väylämaksulain muuttamisesta
1015/2018
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
1014/2018
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
1013/2018
Laki vesihuoltolain 35 §:n muuttamisesta
1012/2018
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain muuttamisesta
1011/2018
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
1010/2018
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1009/2018
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta
1008/2018
Laki vaaratiedotteesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1007/2018
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1006/2018
Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta
1005/2018
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1004/2018
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta
1003/2018
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
1002/2018
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta
1001/2018
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.