Säädökset alkuperäisinä: 2018

1100/2018
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1099/2018
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 10 a §:n muuttamisesta
1098/2018
Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1097/2018
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1096/2018
Laki eläketukilain muuttamisesta
1095/2018
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
1094/2018
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1093/2018
Valtioneuvoston asetus maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain 85 b ja 85 c §:n voimaantulosta
1092/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
1091/2018
Verohallinnon työjärjestys
1090/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1089/2018
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1088/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista
1087/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1086/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
1085/2018
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1084/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1083/2018
Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta
1082/2018
Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1081/2018
Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain kumoamisesta
1080/2018
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1079/2018
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1078/2018
Laki pelastuslain muuttamisesta
1077/2018
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1076/2018
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1075/2018
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1074/2018
Laki sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta
1073/2018
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1072/2018
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1071/2018
Laki ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
1070/2018
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1069/2018
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä
1068/2018
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
1067/2018
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1066/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1065/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1064/2018
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1063/2018
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
1062/2018
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1061/2018
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1060/2018
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1059/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
1058/2018
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1057/2018
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1056/2018
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
1055/2018
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
1054/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 
1053/2018
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1052/2018
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1051/2018
Laki rikoslain 38 luvun 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.