Säädökset alkuperäisinä: 2018

1200/2018
Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1199/2018
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta
1198/2018
Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1197/2018
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 luvun muuttamisesta
1196/2018
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta
1195/2018
Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1194/2018
Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1193/2018
Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
1192/2018
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1191/2018
Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta
1190/2018
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristöinvestointien tukemisesta vuosina 2015–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1189/2018
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1188/2018
Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1187/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1186/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1185/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1184/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1183/2018
Valtioneuvoston asetus Liikenne- ja viestintävirastosta
1182/2018
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2019 kiinteistöveron eräpäivistä
1181/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1180/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1179/2018
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1178/2018
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1177/2018
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1176/2018
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1175/2018
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1174/2018
Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
1173/2018
Laki opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta
1172/2018
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1171/2018
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta
1170/2018
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1169/2018
Laki opintotukilain muuttamisesta
1168/2018
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1167/2018
Laki rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta
1166/2018
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1165/2018
Laki aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta
1164/2018
Laki ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta
1163/2018
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
1162/2018
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1161/2018
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta
1160/2018
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1159/2018
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1158/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
1157/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1156/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta
1155/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1154/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen yksittäishyväksyjien jatkokoulutuksesta ja kokeista annetun asetuksen muuttamisesta
1153/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laadunhallinnanjärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista annetun asetuksen muuttamisesta
1152/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta annetun asetuksen muuttamisesta
1151/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.