Säädökset alkuperäisinä: 2018

1250/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta
1249/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
1248/2018
Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1247/2018
Valtioneuvoston asetus keskitettyä tulliselvitystä koskevasta yleissopimuksesta jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa
1246/2018
Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista
1245/2018
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1244/2018
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020
1243/2018
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
1242/2018
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1241/2018
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1240/2018
Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta
1239/2018
Laki tuloverolain 58 ja 124 §:n muuttamisesta
1238/2018
Laki maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
1237/2018
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1236/2018
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1235/2018
Laki rikoslain 51 luvun 5 §:n muuttamisesta
1234/2018
Laki joukkorahoituslain 11 ja 21 §:n muuttamisesta
1233/2018
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
1232/2018
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
1231/2018
Laki osakeyhtiölain 9 luvun 8 §:n muuttamisesta
1230/2018
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
1229/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1228/2018
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1227/2018
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1226/2018
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1225/2018
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1224/2018
Laki edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta
1223/2018
Laki vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1222/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1221/2018
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan käytöstä perittävistä lupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1220/2018
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1219/2018
Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1218/2018
Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1217/2018
Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1216/2018
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1215/2018
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1214/2018
Valtioneuvoston asetus Väylävirastosta
1213/2018
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkovastuuasetuksen muuttamisesta
1212/2018
Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1211/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1210/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1209/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1208/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1207/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1206/2018
Valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1205/2018
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa
1204/2018
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
1203/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1202/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1201/2018
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 3410–3800 megahertsiä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.