Säädökset alkuperäisinä: 2018

50/2018
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
49/2018
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 
48/2018
Laki väylämaksulain 29 §:n muuttamisesta
47/2018
Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta
46/2018
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
45/2018
Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
44/2018
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
43/2018
Laki autoverolain muuttamisesta
42/2018
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
41/2018
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
40/2018
Laki arpajaisverolain 1 a §:n muuttamisesta
39/2018
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
38/2018
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
37/2018
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
36/2018
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
35/2018
Laki apteekkiverolain 2 §:n muuttamisesta
34/2018
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 ja 20 §:n muuttamisesta
33/2018
Laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
32/2018
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
31/2018
Laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta
30/2018
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
29/2018
Laki valmisteverotuslain 47 ja 47 d §:n muuttamisesta
28/2018
Laki Verohallinnosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
27/2018
Laki rakennusverolain 14 §:n muuttamisesta
26/2018
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
25/2018
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
24/2018
Laki ennakkoperintälain 1 ja 23 §:n muuttamisesta
23/2018
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
22/2018
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
21/2018
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
20/2018
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
19/2018
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
18/2018
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
17/2018
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
16/2018
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
15/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
14/2018
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
13/2018
Laki tuloverolain muuttamisesta
12/2018
Laki veronkantolain muuttamisesta
11/2018
Veronkantolaki
10/2018
Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
9/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
8/2018
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
7/2018
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
6/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
5/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
4/2018
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
3/2018
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
2/2018
Valtioneuvoston asetus kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista
1/2018
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.