Säädökset alkuperäisinä: 2018

100/2018
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
99/2018
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
98/2018
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
97/2018
Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
96/2018
Laki ajokorttilain muuttamisesta
95/2018
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
94/2018
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin tuloksesta
93/2018
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
92/2018
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen saunakulttuuri -juhlarahasta
91/2018
Valtiovarainministeriön asetus Suomalaiset kansallismaisemat Koli, Merellinen Helsinki, Punkaharju ja Pallastunturit -juhlarahoista
90/2018
Valtiovarainministeriön asetus Barokki ja rokokoo -juhlarahasta
89/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2018
88/2018
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
87/2018
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
86/2018
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
85/2018
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
84/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2018 myönnettävästä avustuksesta
83/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus matalapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta
82/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
81/2018
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
80/2018
Verohallinnon työjärjestys
79/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta
78/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
77/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
76/2018
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
75/2018
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2018 maksettavasta kansallisesta tuesta
74/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta
73/2018
Valtioneuvoston asetus avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
72/2018
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
71/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta
70/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta
69/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
68/2018
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
67/2018
Laki ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta
66/2018
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
65/2018
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta
64/2018
Laki löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
63/2018
Laki avaruustoiminnasta
62/2018
Laki avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdystä yleissopimuksesta
61/2018
Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
60/2018
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
59/2018
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta
58/2018
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 13–15 §:n voimaantulosta
57/2018
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
56/2018
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
55/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
54/2018
Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
53/2018
Laki tulotietojärjestelmästä
52/2018
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta
51/2018
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.