Säädökset alkuperäisinä: 2018

150/2018
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
149/2018
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta
148/2018
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018
147/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
146/2018
Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista
145/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
144/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta
143/2018
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
142/2018
Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta
141/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
140/2018
Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta
139/2018
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
138/2018
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
137/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenkaupan valvonnasta
136/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hygienialain mukaisten näytteiden ottamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
135/2018
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
134/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
133/2018
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta
132/2018
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon muuttamisesta
131/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
130/2018
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
129/2018
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
128/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vehnän, ohran, kauran ja härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
127/2018
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
126/2018
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
125/2018
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
124/2018
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta
123/2018
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
122/2018
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta
121/2018
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
120/2018
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 114 §:n muuttamisesta
119/2018
Laki aluevalvontalain 35 §:n muuttamisesta
118/2018
Laki tietoyhteiskuntakaaren 322 §:n muuttamisesta
117/2018
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
116/2018
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
115/2018
Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
114/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
113/2018
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
112/2018
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
111/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
110/2018
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
109/2018
Laki rajavartiolain muuttamisesta
108/2018
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa
107/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 8 §:n muuttamisesta
106/2018
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
105/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
104/2018
Laki vankeuslain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
103/2018
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta
102/2018
Laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
101/2018
Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.