Säädökset alkuperäisinä: 2018

200/2018
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 ja 45 §:n muuttamisesta
199/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maantiekuljetuksiin käytettävien kuljetusajoneuvojen desinfioinnista eläintautien leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
198/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
197/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
196/2018
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdystä monenvälisestä sopimuksesta
195/2018
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
194/2018
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
193/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
192/2018
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta
191/2018
Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018
190/2018
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2018 noudatettavasta menettelystä
189/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
188/2018
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
187/2018
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta
186/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
185/2018
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
184/2018
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
183/2018
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
182/2018
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
181/2018
Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista
180/2018
Ulkoministeriön asetus Ukrainan opetussektorin kehittämisestä Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
179/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
178/2018
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
177/2018
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta
176/2018
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
175/2018
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
174/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
173/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista
172/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
171/2018
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
170/2018
Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä
169/2018
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
168/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
167/2018
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
166/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
165/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
164/2018
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
163/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
162/2018
Valtioneuvoston asetus Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a ja 5 b kohdan sekä maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
161/2018
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
160/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
159/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
158/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta
157/2018
Tullin työjärjestys
156/2018
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
155/2018
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta
154/2018
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
153/2018
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
152/2018
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
151/2018
Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.